gaat jouw hart hier sneller van kloppen?

Ik geloof erin dat medewerkers het verschil maken en dat leidinggevenden hierin een cruciale rol vervullen. Organisaties mogen van mij veel meer tijd, energie en aandacht schenken aan hun medewerkers, want ik ben ervan overtuigd dat alles wat je aandacht geeft groeit. Als je als organisatie weet welke talenten je in huis hebt en waar jouw medewerkers energie van krijgen dan versterk, vergroot en vermeerder je het welbevinden, werkplezier en het functioneren van je medewerkers. En met een mooi woord noem je dat amplitie. Dus als jouw hart sneller gaat kloppen van de slogan; ' amplitie is onze ambitie' dan kom ik graag met je in contact, want ik zet me met liefde in voor het hart en ziel van jouw zaak!

 

hoe doe ik dat

Met 'Het Arbo Huis van Heidi'. Je kan mijns inziens pas aan de slag met de thema's vitaliteit en duurzame inzetbaarheid als jij de basis arbeidsomstandigheden op orde hebt. Je wil vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een gefundeerde en logische plek geven in je organisatie. Geen los element, maar vanuit een strategische visie positioneren in de organisatie. De pijlers veiligheid, gezondheid en welzijn zijn de heipalen van het huis. De fundering bestaat uit de Arbo wetgeving, het Arbobesluit en de Arboregeling. Daarin staat opgenomen welke verantwoordelijkheden je als werkgever minimaal moet regelen op de arbeidsomstandigheden. Op de begane grond wordt het zichtbaar voor de organisatie. Dat is je arbo beleid, -organisatie en -structuur met rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dat zijn je zichtbare producten, processen en diensten vanuit de RI&E (risico inventarisatie & evaluatie). Op het gebied van veiligheid is BHV (bedrijfshulpverlening) een bekend voorbeeld. Op het gebied van gezondheid kan je denken aan je ziekteverzuimbeleid en op het gebied van welzijn kan je denken aan een vitaliteitsprogramma. Op de eerste verdieping wordt de planning gemaakt en worden de prioriteiten besproken. Het dak is je ambitie, 'the sky is the limit'. Wat wil je voor een soort organisatie zijn en welke rol spelen je arbeidsomstandigheden hierin? Ben je tevreden als je de basis op orde hebt, ben je inmiddels toe aan een verbouwing of mag je Arbo huis opnieuw ingericht worden? Ik kan jullie adviseren over het vormgeven van je Arbo Huis, maar ik kan je ook adviseren, trainen en coachen bij de inrichting ervan. Ik kan als het ware jullie arbo architect, aannemer, meewerkend voorvrouw en stylist zijn. Voor welke inrichting je kiest, hangt af van verschillende zaken, zoals de huidige context waarin je je als organisatie bevindt, huidige arbeidsomstandigheden in je organisatie, zoals cultuur, leiderschap, sturingsfilosofie, vervullen vacatures, verloop en verzuim en welke ambities je als organisatie hebt. 

 

Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier en bevlogenheid, minder verzuim, minder verloop en meer productiviteit en innovatie. Ook draagt het bij aan betere dienstverlening, meer klanttevredenheid en hogere omzet. 

 

Voorbeelden van programma's en diensten die ik heb mogen uitvoeren;

 • Het Arbo Huis van Heidi vormgeven en inrichten voor organisaties
 • Werkgroep duurzame inzetbaarheid en vitaliteit; implementeren van een vitaliteitsprogramma 
 • Inspiratiesessies (ook online) voor teams 'emotion is energy in motion', 'vitaliteitsschijf van vijf'  
 • Workshops voor MT's 'maak van vitaliteit je prioriteit'
 • Meditaties voor MT's
 • Wandelcoaching 1 op 1 met leidinggevenden 'de vitale leider'
 • Wandelcoaching 1 op 1 met medewerkers 'een energiek gesprek'  
 • Workshop voor leidinggevenden 'het goede gesprek voeren' 
 • 1 op 1 coach programma voor medewerkers (met de vitaliteitsschijf van vijf)
 • Meditatie voor medewerkers
 • Webinars voor medewerkers bijvoorbeeld over slaap en vitaliteit

 

Daarnaast ben ik gecertificeerd in verschillende TNO meet instrumenten en zet deze in om inzicht te krijgen in het potentieel rendement op duurzame inzetbaarheid. 

 • KOBA – DI tool – Kostenbaten analyse Duurzame inzetbaarheid
 • DIX – Duurzame inzetbaarheidsindex